1

kliknutí místo X hodin vytváření reportů

15

datových zdrojů přehledně na 1 místě

zefektivnění finančního reportingu a controllingu

10–20 %

přesnější výsledky díky validaci dat a automatizaci

90+

hodin ušetřených měsíčně 5 lidem ve firmě

Dobrý den, máte data? A mohli bychom vidět, jak s nimi pracujete? V internetové televizi SledovaniTV jsme touto otázkou odstartovali malou datovou transformaci, která přinesla velké věci. A jestli to dokázali oni, vy můžete také. Nechte se inspirovat.

Když je reporting vaše slabá stránka

Internetová televize SledovaniTV s obratem téměř 350 mil Kč je největší alternativní operátor a funguje na 3 evropských trzích. Každou sekundu do ní přiteče takové množství dat, že jejich manuální zpracování trvalo 5 lidem napříč různými týmy desítky hodin měsíčně. Pracnost získávání reportů vedla k tomu, že klient ve výsledku svá interní data vyhodnocoval jen jednou měsíčně, což brzdilo růst celé společnosti a rychlost dosahování cílů.

„Když se ohlédnu zpět, byli jsme zahlceni velkým množstvím dat, která jsme neuměli pořádně vyhodnocovat. Místo abychom interpretovali hotové výstupy, pálili jsme čas přípravou excelových tabulek, exportů z databází a účetních systémů. Často jsme chybovali, nedokázali jsme vidět data v kontextu a vyvozovat z nich správné závěry.”
Matěj Čičák, Head of Marketing SledovaniTV

Cíl: mít lepší vhled do fungování firmy

V datech je síla. Kdo je dokáže využít ve svůj prospěch, akceleruje růst. Společnost SledovaniTV se rozhodla posvítit si na vnitrofiremní data a způsob jejich získávání, aby získala nezkreslený pohled na realitu a zlepšila obchodní výkonnost celé společnosti.

Malé velké cíle klienta:

 • optimalizovat finanční reporting a controlling a získat lepší celostní pohled na fungování firmy,
 • zefektivnit zákaznický, produktový a marketingový reporting, který poskytne detailní vhled do aktuálně probíhajících trendů,
 • pracovat s daty agilně a na denní bázi a zvýšit dynamiku rozvoje real time rozhodnutími opřenými o čerstvá data,
 • naučit se vyhodnocovat a interpretovat data v souvislostech,
 • analyzovat odchodovost zákazníků,
 • začít milovat data ♡ a měnit je v akce.
„Naši zákazníci si volí mezi různými typy televizních balíčků s různou nabídkou TV kanálů a doplňkových služeb. Proto je pro nás důležité umět správně identifikovat platící zákazníky a jejich dlouhodobou hodnotu, včetně reálné odchodovosti. Před Databy jsme si mnoha trendů buď vůbec nevšimli, anebo je vyhodnocovali na základě kusých informací nepřesně. Díky klukům teď vidíme hlouběji a dál. Je to jako by nám NASA půjčila teleskop Jamese Webba a my mohli sledovat, co a kde se uvnitř naší firmy děje. Nám marketérům to dává celý vesmír nových možností.”
Matěj Čičák, Head of Marketing SledovaniTV

Místo změti atributů jasné informace o tom, co a kde se děje

Abychom klientovi vnesli světlo do fungování businessu, zaměřili jsme se na 2 (na první pohled nesourodé) oblasti, které se ale ve výsledku perfektně doplňují:

 • první jde do detailu a poskytuje jemnohmotný pohled na produktové portfolio a zákaznickou bázi,
 • druhá směřuje k povrchu a celku: k financím a účetnictví.

1. Všechna data na jedno místo

Nejprve jsme vytvořili datový sklad. Takové úložiště a překladiště, kde se každý den stahují data ze všech datových zdrojů od podnikového ERP systému přes zákaznické databáze až po Google Analytics. Těmto datům jsme pak nastavili pravidla fungování a dali jim štábní kulturu. Veškeré detailní reporty a přehledy ohledně produktů, objednávek či zákazníků má díky tomu klient dostupné na pár kliknutí ve formě přehledných dashboardů. Co víc – zobrazují se všechny na 1 místě, v platformě Power BI.

2. Optimalizace finanční struktury a reportů

Paralelně s tvorbou datového skladu jsme se zaměřili na jiný datový zdroj: účetnictví. Abychom managementu firmy poskytli reálnější pohled na výkon jednotlivých středisek i celé společnosti, upřesnili jsme způsob zpracovávání finančních dat – po desítkách hodin ladění jsme nakonec společně s klientem vydefinovali, co a jak budeme účtovat a reportovat. Výsledkem nové finanční struktury je optimalizovaný finanční reporting a controlling u všech 3 společností.

„Když hledáme důvod, proč nám třeba roste obrat, ale zisk stagnuje, už nemusíme generovat tucet různých reportů. Zapínáme Power BI a ihned vidíme, co a kde se děje. Místo toho, abychom viděli trendy zpětně, máme je na denní bázi přístupné na pár kliknutí v jednom programu. Reagovat tak můžeme rychle a pružně.”
Martin Frinta, Head of Accounting and Controlling SledovaniTV
Ukázka finančního reportu. Data jsou anonymizována.

Změnili jsme způsob strategického rozhodování

SledovaniTV teď s interními daty pracuje mnohem jednodušeji. Díky Databy integrovali Business intelligence reporting do svého DNA. Jaké z toho plynou hlavní přínosy?

Data z 15 zdrojů a 3 firem

učesaná a moderně vizualizovaná na 1 místě pro jejich snadnější interpretaci

Zpřehlednění finanční struktury

a optimalizace finančního reportingu a controllingu všech 3 společností

O 10–20 % přesnější produktová data

díky jejich validaci a automatizaci reportů

90+ hodin ušetřených měsíčně

a volné ruce pro 5 osob z marketingového a účetního týmu

Každý den aktuální data

a reporty dostupné na 1 kliknutí

Synergie napříč firmou

a lepší komunikace mezi jednotlivými týmy a vedením


Z efektivního způsobu práce s daty čerpají výhody nejen marketéři a analytici, ale i samotné vedení firmy.

Zákazníci, produkty & marketing

 • Na jednom místě jsou vidět trendy ve vývoji zákaznické báze, co umožňuje efektivně reagovat na její vývoj.
 • Je možné přesněji identifikovat marži na produktech a aktivně řídit produktové portfolio.
 • Díky většímu detailu v datech lze vidět trendy v hlavních kategoriích produktů, v podkategoriích i jednotlivých produktech firmy.

Finance & controlling

 • Je možné snáz identifikovat klienty se špatnou platební morálkou a včas pracovat na zlepšení stavu.
 • Jednoduše a rychle jde zjistit, jak se daří jednotlivým střediskům na různých trzích i celé společnosti.
 • Všechny zaúčtované i nezaúčtované transakce lze efektivně kontrolovat a tím aktivně předcházet problémům s kvalitou a konzistencí dat i se špatným nebo neúplným reportingem managementu.
„S Databy máme lepší přehled o nákladech a výnosech jednotlivých produktů. Díky tomu na nich můžeme jednoduše dopočítat hrubou marži – a to ve všech 3 firmách současně. Předtím jsme toho vůbec nebyli schopni.”
Martin Frinta, Head of Accounting and Controlling SledovaniTV

Jsou data vaše Achillova pata?
Změňte to.